Bedrijventerreinen

De Amert
De Amert is een relatief jong bedrijventerrein. Het bedrijventerrein ligt aan de noordkant van de Zuid-Willemsvaart en grenst aan de A50 en Rijksweg N279. Het bedrijventerrein is eind jaren 80 ontwikkeld en heeft een oppervlakte van circa 90 ha bruto (66 hectare netto). Op De Amert zijn nu zo’n 135 bedrijven gevestigd, vooral actief in het MKB.

De Dubbelen
De Dubbelen is het grootste en oudste moderne industrieterrein van Veghel. In 2005 is het terrein gerevitaliseerd waarbij de ondergrrondse- en bovengrondse infrastructuur is opgeknapt. Het bedrijventerrein bevindt zich aan de zuidzijde van de Zuid-Willemsvaart en ligt direct aan de Veghelse binnenhaven en grenst aan de A50. Via de straat de Corridor kan de N279 worden bereikt. Het bedrijventerrein De Dubbelen is bruto 272 hectare groot (netto 194 hectare). In totaal zijn er ongeveer 130 bedrijven gevestigd.

Doornhoek
Doornhoek is sinds 2001 ontwikkeld. Het bedrijventerrein Doornhoek ligt in het zuidwesten van Veghel en sluit min of meer aan op bedrijventerrein De Dubbelen. Aan de noordoostelijke zijde grenst het gebied aan de Zuid-Willemsvaart. Via de straat Corridor kan men de A50 en de N279 bereiken. Doornhoek heeft een oppervlakte van bruto 100 hectare (netto 78 hectare). In totaal zijn er ongeveer 45 bedrijven gevestigd.

Molenakker
Molenakker I is het bedrijventerrein gevestigd in Erp. Met een oppervlakte van 25 hectare. In totaal zijn er ongeveer 50 bedrijven gevestigd.

Foodpark
Foodpark Veghel heeft in 2014 de eerste kavel uitgegeven. Foodpark ligt direct aan de A50 en grenst aan de bestaande bedrijventerreinen De Dubbelen, Doornhoek en de Poort van Veghel. Het heeft een oppervlakte van zeventig hectare