Bereikbaarheid

Het bijdragen aan de verbetering van de lokale bereikbaarheid en verkeersveiligheid in Veghel en in specifieke gevallen op de Veghelse bedrijventerreinen. Er staan ook regionale bereikbaarheidsonderwerpen op de agenda.
Veghel en de Veghelse bedrijven goed bereikbaar houden. Zorgen dat de verlichting op de bedrijventerreinen in orde is. Bij de gemeente aan tafel schuiven als er plannen gemaakt worden op het gebied van verkeer en vervoer. Allemaal zaken waar de werkgroep Verkeer en Vervoer aan werkt. Enkele onderwerpen die op dit moment actueel zijn en waarmee de Werkgroepleden zich nadrukkelijk bezig houden:

 • Verbreding van de N279 Noord en Midden;
 • Bereikbaarheid per spoor;
 • Vrachtwagen parkeren op de bedrijventerreinen;
 • Openbaar Vervoer / collectief vervoer;
 • Mobiliteitsmanagement;

Samenstelling Werkgroep

 • Jan Willem van Heeswijk (Fransen Gerrits)
 • Joan Beekmans (Beekmans Transport BV, Erp)
 • John van den Berg (Sligro)
 • Theo Gaffert (Gaffert BV)
 • Michel van Dijk (Van Berkel Logistics)
 • Rob Eijkemans (REVIS Verkeerstechniek)
 • Karel de Jong (Jumbo)
 • Marcel Zoete (Prefab Beton)
 • Jos van Asten (Vitaal Bedrijvig Veghel)

Bovengenoemde personen houden zich allemaal bezig met specifieke thema’s of onderwerpen die een bepaald bedrijventerrein in Veghel of Erp betreffen.
Indien u wilt meedenken/meepraten over ontwikkelingen, andere onderwerpen heeft die onder de aandacht gebracht moeten worden van de Werkgroep Verkeer en Vervoer en/of rechtstreeks contact wilt hebben met een van de werkgroepleden, kunt u contact opnemen met Jos van Asten,
tel: 0413-354120 / 06-13447023, e-mail: jos@platformondernemendmeierijstad.nl.