Bereikbaarheid

Het bijdragen aan de verbetering van de lokale bereikbaarheid en verkeersveiligheid in Meierijstad en in specifieke gevallen op de bedrijventerreinen van Meierijstad. Er staan ook regionale bereikbaarheidsonderwerpen op de agenda.
Bij de gemeente aan tafel schuiven als er plannen gemaakt worden op het gebied van verkeer en vervoer.

Indien u wilt meedenken/meepraten over ontwikkelingen, andere onderwerpen heeft die onder de aandacht gebracht moeten worden van de Werkgroep Verkeer en Vervoer, kunt u contact opnemen met Jos van Asten,
tel: 0413-354120 / 06-13447023 of jos@pom.nl.