HOV

Tussen Veghel en Eindhoven respectievelijk Den Bosch is hoogwaardig openbaar vervoer (HOV) gerealiseerd. De aanleg van het HOV-netwerk heeft consequenties voor de route en haltes van bussen. Er is een nieuw busstation aangelegd bij de kruising Stadhuisplein – Rembrandtlaan, naast het gemeentehuis op de locatie van de huidige skatebaan. Daarnaast zijn de 3 haltes aangepast tot HOV-haltes.
Met ingang van de nieuwe OV-concessie (per 1-1-2015), is Veghel helemaal klaar voor HOV.

Kijk voor meer informatie ook op HOV Noordoost-Brabant

Om ook meer werknemers gebruik te laten maken van het Openbaar Vervoer, wordt momenteel samen met Arriva een businesscase voorbereid om te kijken of er draagvlak is voor een proef met aanvullend vervoer tijdens de spits naar en van de Veghelse bedrijventerreinen.