Rembrandtlaan korte haak

De nieuwe en verlegde Rembrandtlaan krijgt een zogenoemde ‘korte haak’ naar de N279. Ook komen er 2 x 2 rijstroken en kan verkeer tijdens de ombouw gebruik maken van tijdelijke infrastructuur. Belangrijk onderdeel in het project is het verleggen van de Rembrandtlaan, waarvoor het huidige viaduct De Leest verdwijnt en een ‘gewone’ kruising wordt. De planning is dat in het najaar van 2016 wordt gestart met het verleggen van de infrastructuur.

Vitaal-Rembrandtlaan

Doordat de kruising tussen de leest een gewone kruising wordt en dus het viaduct verdwijnt worden op de vrijkomende ruimte huizen gebouwd. Naar verwachting in de loop van 2017.

Meer informatie met betrekking tot: Structuurvarianten Rembrandtlaan