Financiering

Soms moet u kansen laten liggen, omdat andere activiteiten beslag leggen op uw kapitaal.

Van oudsher kon men voor een financiering, een ‘gewone’ lening, bij de bank terecht. In het algemeen geldt dat een bank een geschikte financier is voor ondernemingen met een relatief laag risicoprofiel. Banken kijken voortaan ook vaak verder en bieden alternatieve financieringsvormen aan.

Naast banken behoren Crowdfunding, Participatiemaatschappijen, Regionale ontwikkelmaatschappij en de beurs ook tot de mogelijkheden

Om inzicht te krijgen naar de mogelijkheden van financieringen zijn de volgende initiatieven objectief/onafhankelijk met betrekking tot financieren. (Door op de logo’s te klikken komt u direct op hun website.)

MKB financieringsgids                     Ondernemersplein         VNO NCW

                                         

 

Ook als u op zoek bent naar financiële steun en/of subsidiemogelijkheden, kunt u hieronder doorklikken voor handige tools, subsidiescans en informatie.
(Door op de logo’s te klikken komt u direct op hun website.)

MKB servicedesk       Ondernemersplein      RVO

Nieuwe subsidie – en financieringsmogelijkheden voor ondernemers
Onderstaand treft u informatie aan over subsidies en regelingen van de provincie of het Rijk waar u als ondernemer mogelijk gebruik van kunt maken.

Rijkssubsidie voor MKB-ondernemers uit de maakindustrie met een kennisvraag
Klanten willen steeds vaker kant-en-klare-oplossingen, toegesneden op hun veranderende behoeften. Om die omslag te maken is er nu de experimentele subsidieregeling service design-voucher. Een Service design-voucher is een ‘tegoedbon’ waarmee een mkb-ondernemer uit de maakindustrie een kennisvraag kan laten beantwoorden door een kennisinstelling of een adviesbureau. Met de Service design-voucher ontvangt u € 3.000 subsidie, uit te geven aan een advies van een kennisinstelling of adviesbureau. Voorwaarde is dat u zelf ook € 1.000 investeert in uw innovatieve businessmodel.

Provinciale subsidie goederenvervoer
Bedrijven en gemeenten kunnen subsidie aanvragen voor projecten die zich richten op het verbeteren van het goederenvervoer. Denk hierbij aan projecten die alternatieven bieden voor andere vormen van vervoer dan over de weg.
http://www.brabant.nl/applicaties/producten/verkeer_en_vervoer__goederenvervoer_subsidie_14884.aspx

Kabinet richt Investeringsinstelling met kapitaal van € 2,5 miljard op
Het kabinet gaat investeringen stimuleren op terreinen waar Nederland nu kansen laat liggen. Daartoe wordt de investeringsinstelling Invest-NL opgericht, met een kapitaal van 2,5 miljard euro. Ondernemers kunnen bij Invest-NL bij één loket terecht voor risicokapitaal, garanties, exportkredietverzekeringen en internationale financieringsprogramma’s. Daarnaast gaat Invest-NL in binnen- en buitenland grote maatschappelijke projecten ontwikkelen en waar nodig meefinancieren. Nederland volgt met de oprichting het voorbeeld van andere EU-landen, die al een dergelijke investeringsinstelling hebben. Invest-NL: een fonds dat bedoeld is voor duurzame projecten op het gebied van bijvoorbeeld energie, mobiliteit, voedsel en digitalisering. Zie ook:
http://nos.nl/artikel/2157447-nieuwe-investeringsinstelling-gaat-nederlands-bedrijfsleven-helpen.html


Presentaties
Daarnaast kunt u ook de presentaties bekijken van een door Vitaal voor ondernemers gehouden financieringsbijeenkomst waar de volgende sprekers kennis hebben laten nemen van alternatieve financieringen
4x nav bijeenkomst