Informatie

Platform Ondernemend Meierijstad is een samenwerkingsverband dat in totaal 900 bedrijven met ruim 27.000 werknemers binnen de gemeente grenzen vertegenwoordigt. Deze bedrijven worden vertegenwoordigt vanuit het georganiseerde Veghelse bedrijfsleven verenigd binnen de ondernemersverenigingen CVO, VMK en EBK, het georganiseerde bedrijfsleven in Schijndel verenigd binnen de ondernemersverenigingen SNO en OCS en het georganiseerde bedrijfsleven in SInt-Oedenrode verenigd BtB Sint-Oedenrode.

Het onderscheidende element van de gemeente Meierijstad is ondernemerschap. ‘Ondernemen’ biedt kansen en voegt waarde toe. Daarom moet deze eigenschap ook een prominente positie krijgen binnen de gemeente Meierijstad: niet alleen in haar ambities en plannen, maar ook in haar dienstverlening en organisatie.

Platform Ondernemend Meierijstad is er voor alle ondernemers in Veghel, Schijndel en Sint Oedenrode die aangesloten zijn bij één van de zes genoemde ondernemersverenigingen. Platform Ondernemend Meierijstad zet zich vooral in om de samenwerking tussen bedrijven onderling en tussen bedrijven en de gemeente Meierijstad te stimuleren, coördineren en faciliteren.

De collectieve diensten zoals energie-inkoop, afvalinzameling, telefonie, post en kennisdelingsbijeenkomsten staan open voor alle bedrijven die lid zijn van een van de (6) bij POM aangesloten ondernemersverenigingen.


Meerwaarde Platform Ondernemend Meierijstad voor bedrijven en gemeente

Platform Ondernemend Meierijstad zorgt er voor dat de krachten gebundeld worden. Enerzijds om de ondernemers te ontzorgen en van dienst te zijn en om het ondernemersklimaat te bevorderen. Anderzijds draagt zij bij aan het verlichten van de gemeentelijke taken. De kracht van parkmanagement zit in goede afspraken en focus op de eigen kernkwaliteiten. Dit biedt alle partijen aanzienlijke meerwaarde en voordelen, zoals:

  • een gebiedsgerichte aanpak draagt bij aan behoud van uitstraling, kwaliteit en waarde;
  • kostenreductie door publieke en private samenwerking en grootschalig beheer;
  • synergie door koppeling van processen en stromen;
  • een effectief overlegplatform tussen gemeente en bedrijfsleven;
  • een bijdrage leveren aan de beleidsvoorbereiding van de gemeente en het bedrijfsleven;
  • visitekaartje voor bedrijven en voor de gemeente;
  • één aanspreekpunt voor ondernemers en gemeente.

Platform Ondernemend Meierijstad is een belangrijk instrument voor zowel de ondernemersverenigingen als de gemeente om eigen en gezamenlijke doelstellingen te bereiken.

De inhoudelijke activiteiten van Platform Ondernemend Meierijstad
Binnen Platform Ondernemend Meierijstad is men op veel terreinen actief. Om deze activiteiten uit te voeren en/of te begeleiden is een klein team van mensen in dienst van Platform Ondernemend Meierijstad. Samen met de noodzakelijke betrokkenheid vanuit het bedrijfsleven in de verschillende werkgroepen worden de activiteiten uitgevoerd.