Buslijn 150 op de dubbelen stopt 10 december

Buslijn 150 niet rendabel: ‘We hebben het geprobeerd’

Buslijn 150 die vanaf december 2016 op bedrijventerrein De Dubbelen in Veghel rijdt, wordt met ingang van zondag 10 december opgeheven. De proef om een buslijn op een bedrijventerrein rendabel te exploiteren, wordt daarmee na één jaar beëindigd. Er maken simpelweg te weinig mensen gebruik van de buslijn.

Vitaal Bedrijvig Veghel, Arriva, de gemeente Meierijstad, de provincie Noord-Brabant en reizigersorganisatie Rover hebben gezamenlijk besloten om de proef te beëindigen. De doelstelling van de proef was om te kijken of Openbaar Vervoer vanaf HOV-haltes richting bedrijventerrein en terug, rendabel was te exploiteren. Van een rendabele exploitatie is sprake als er voldoende reizigers (inkomsten) zijn om de kosten voor het vervoer te dekken. Er blijken echter onvoldoende reizigers gebruik te maken van buslijn 150 die in de ochtend- en avondspits elk kwartier de ronde maakte over bedrijventerrein De Dubbelen en tussen de ochtend- en avondspits elk half uur.

‘Jammer’
Parkmanager Jos van Asten geeft aan goed te kunnen leven met het resultaat: “Uiteraard is het jammer dat we niet een van de eerste bedrijventerreinen zijn, waar wel rendabel Openbaar Vervoer tot stand komt, maar we moeten ook realistisch zijn. Indien er geen zicht is op een kostendekkende exploitatie, moet je je conclusies trekken. We hebben wel goed zicht gekregen in zaken die van invloed zijn op gedragsverandering, zowel bij werkgevers als bij werknemers. We hebben het geprobeerd, maar helaas is het resultaat zoals het is.”

Andere mobiliteitsoplossingen
Wethouder van Rooijen juicht toe dat er nu naar andere oplossingen gekeken wordt: “Deze pilot heeft, met gemiddeld 20 busreizigers per dag, helaas niet gebracht wat we ervan verwacht hadden. Maar het betekent natuurlijk niet dat de ambitie om de bereikbaarheid van het bedrijventerrein te verbeteren en de autodruk te verlagen van tafel is.”
Met de inzichten en de ervaringen die zijn opgedaan, gaat het collectieve bedrijfsleven samen met de gemeente en belanghebbende bedrijven aan de slag met andere mogelijkheden om het vervoer op de bedrijventerreinen te optimaliseren en het aantal auto’s / de filedruk te verlagen. “We zijn op dit moment al concrete gesprekken aan het voeren met een Veghels vervoerbedrijf dat de mogelijkheden aan het verkennen is voor duurzame alternatieven. Waarschijnlijk komen we begin volgend jaar met een eerste voorstel om de mobiliteit te verbeteren”, vertelt Jos.