Energiebesparing en -verduurzaming: Energieke Regio

Energieke Regio Ondernemend Meierijstad is binnenkort een feit. Nadat POM en de lokale Rabobanken Hart van de Meierij en Uden Veghel de haalbaarheid onderzocht hebben, heeft het college van B&W van gemeente Meierijstad het initiatief ook omarmd. Gezamenlijk doel is om stappen te zetten in het verduurzamen van het bedrijfsleven in Meierijstad. Het gaat daarbij met name om energiebesparing en verduurzaming van het energiegebruik van ondernemers. Gemeente, Rabobank en POM zijn hierin logische partners. Gezamenlijk wordt gezocht naar oplossingen om om bedrijven te ondersteunen in hun groei. De samenwerking gaat Energieke Regio Ondernemend Meierijstad (EROM) heten.

Bewezen concept
Wethouder van Rooijen: “Het concept Energieke Regio is beproefd; het draait al in 25 regio’s met succes en er is geen enkele reden dat dat in Meierijstad niet zo zou zijn. De specifieke kracht van EROM zit in het omvangrijke gezamenlijke netwerk; Daarmee kunnen we een groot deel van de doelgroep bereiken. Bovendien dragen alle partners financieel bij.”

Vanuit de Energieke Regio krijgen bedrijven advies en worden ze ook begeleid tot en met de uitvoering van duurzame maatregelen.  Een van de eerste te nemen stappen is het werven van koplopers; zij krijgen een ambassadeursrol zodat andere bedrijven gaan volgen. Op die manier maakt een Energieke Regio zichzelf op termijn overbodig. Het adviseren en aanjagen van initiatieven levert daadwerkelijk iets op. Ervaringen in andere Energieke Regio’s hebben uitgewezen dat elke euro procesgeld uiteindelijk gemiddeld een investering van € 1.000 in verduurzaming van energie en/of energiebesparing oplevert.

Energiebesparing en verduurzaming van energie
De focus ligt op energiebesparing en opwekking van duurzame energie. De gedachte is dat dit een toegankelijk thema is waarop snel resultaat te boeken is. De ervaring is dat als bedrijven die stap eenmaal gemaakt hebben, ze de smaak te pakken hebben en ook op andere duurzaamheidsaspecten gaan inzetten. Op dit moment wordt gestart met het opzetten van de communicatie, het maken van het activiteitenplan en de werving van onafhankelijke adviseurs in de regio. Eind 2018 / begin 2019 zullen de eerste bijeenkomsten georganiseerd worden.

Energieke Regio Ondernemend Meierijstad (EROM), omdat het echt ERgens OM gaat!

Klik hier voor de Energieke Regio