Met 75% subsidie aan de slag met duurzame inzetbaarheid!

Op het gebied van duurzame inzetbaarheid zijn diverse tools en instrumenten ontwikkeld, maar hoe activeer je medewerkers om ook echt met het thema aan de slag te gaan en dus gebruik te maken van deze tools? Wat hierbij helpt is bijvoorbeeld: bewustwording, urgentie, voorbeeldgedrag, het goede gesprek, …

Om uw organisatie hierbij te helpen biedt het project Wendbaar en Weerbaar Noordoost-Brabant de unieke kans om –met 75% subsidie– concreet aan de slag te gaan met het versterken van de duurzame inzetbaarheid van personeel.

Samen met een adviseur gaat u aan de slag met de bewustwording en activering van medewerkers en leidinggevenden: hoe ga je het gesprek aan over duurzame inzetbaarheid? Hoe zorg je voor het benodigde vertrouwen? Welke rol en verantwoordelijkheden heeft eenieder? Uitgangspunten in de aanpak zijn:

  • Maatwerk: de kenmerken en uitdagingen van uw organisatie als uitgangspunt;
  • Praktijkgericht: aansluiten bij de dagelijkse praktijk;
  • 75% subsidie: u ontvangt in totaal 75% subsidie op de activiteiten;
  • Kennisuitwisseling: daarnaast worden regionale bijeenkomsten georganiseerd om met andere organisaties ervaringen en good practicesuit te wisselen.

Deelnemen (of vragen)?
Klik hier voor meer informatie over het traject en kosten -of neem contact op met Manon Graafland via m.graafland@wecreateconsulting.com of 06 305 211 72- en maak gebruik van deze mogelijkheid tegen lage kosten!