Overstap collectieve inkoop energie

De afgelopen maanden is – samen met een 7-tal ondernemers binnen het inkoopcollectief – een intensief traject doorlopen om te komen tot een nieuw collectief energiecontract voor de periode 2019-2021. Er is gesproken met vier partijen/energieleveranciers. Na meerdere bijeenkomsten, presentaties en beoordeling van de offertes is er vanuit de werkgroep unaniem voor gekozen om het contract voor de levering van elektriciteit en gas per 1-1-2019 aan te gaan met 

De keuze
Doorslaggevende elementen voor deze keuze waren o.a. flexibiliteit, mogelijkheid tot vergroening, wijze van inkoop, resultaten uit het verleden en gehanteerde opslagen.

Het bestuur van het Platform Ondernemend Meierijstad heeft deze keuze volledig ondersteund en is een mantelovereenkomst met Scholt Energy Control aangegaan. Binnen deze mantelovereenkomst zijn afspraken gemaakt tussen alle bedrijven binnen het POM die een mandaat hebben afgegeven/verlengd aan het POM om energie (elektriciteit en/of gas) voor hen in te kopen. Dit geldt ook voor u(w bedrijf)!

Probleemloze overstap van Nuon naar Scholt per 1-1-2019
Indien u overstapt naar het collectief, zal Scholt Energy Control ook zorgen voor een probleemloze overstap van leverancier en zal de huidige leveringsovereenkomst tussen u en uw leverancier voor u worden opgezegd. Dit hoeft u zelf dus niet meer te doen.

Indien u deelneemt in ons collectief ontvangt u van Scholt een bericht met daarin meer informatie over de levering, facturatie, een geruisloze overstap, totstandkoming van de energietarieven, de mogelijkheid tot vergroening van energie, contactgegevens en de mogelijkheden van energiescans/energiebesparingsmogelijkheden, etc.

Huidige ontwikkelingen op de energiemarkt
De huidige tarieven van het collectief voor 2018 zijn (met name voor elektriciteit) ontzettend laag als gevolg van eerdere inkopen in de periode 2015 t/m 2017. Sinds eind 2015 zijn de energietarieven vrijwel constant gestegen. De huidige energiemarkt biedt dan ook tarieven die hoger liggen dan de huidige tarieven van het collectief voor 2018. Het tarief voor 2019 is nog niet bekend aangezien nog ingekocht moet worden op de energiemarkt. Scholt zal u binnenkort ook nader informeren over prijsontwikkelingen, oorzaken/gevolgen en totstandkoming van de energietarieven voor de jaren 2019 e.v.

Vragen/meer informatie
Vragen? U kunt contact opnemen met Jos van Asten.
Als u nu al meer informatie over uw nieuwe energieleverancier wilt hebben, neem een kijkje op Scholt