POM-nieuwsbulletin 2019.2

Voor u alweer het 2e (drie-wekelijkse) berichtenbulletin van POM.
Met deze keer:

 • Nieuwjaarsreceptie POM  
 • Interactieve ondernemersbijeenkomst POM    
 • Bereikbaarheid en mobiliteit
 • Duurzaam inzetbare medewerkers
 • Collectieve inkoop van energie via het POM
 • Erfgoedvisie Meierijstad


  Nieuwjaarsreceptie POM
  De jaarlijkse Nieuwjaarsreceptie van het POM op 15 januari was druk bezocht en werd deze keer georganiseerd in Sint-Oedenrode bij Hellings Machinebouw. Hiervoor was de productiehal omgetoverd tot een sfeervolle gelegenheid. Voorzitter Maddy Goossens bracht een toast uit en sprak de ambitie dat Meierijstad uitgroeit tot de economische motor van Brabant uit. We zullen hiervoor lef moeten tonen en in een intensieve samenwerking tussen ondernemers en met overheid en onderwijs deze ambitie zien te verwezenlijken. Tevens kondigde hij zijn afscheid aan als voorzitter van het POM, zijn positie zal worden overgenomen door Herman Molenaar, managing director van VanderLande. Ook hij benadrukte nog eens de kracht en de unieke positie van Meierijstad, met zijn grote familiebedrijven en florerende MKB-ondernemers.
  Vanzelfsprekend greep directeur/eigenaar Paul Hellings de kans om samen met zijn algemeen directeur Harm van der Pol, de aanwezigen een kijkje te gunnen achter de schermen van dit bedrijf. Het formele gedeelte werd afgesloten met een lezing van professor VanderPolle van de Katholieke Universiteit Leuven uitgenodigd, die op bijzonder ludieke wijze zijn visie gaf op Meierijstad als de economische motor van Brabant.
  Zoals altijd was er hierna voldoende ruimte om te netwerken onder het genot van een drankje, maar vooral ook van de hapjes die door verschillende culinaire ondernemers uit Meierijstad werden gepresenteerd. Zo kon men naar hartenlust smullen van de hapjes van Puur Brabant, Restaurant Noot, Bakkerij Bekkers, de Helden van Kien, de Bever Groente & Fruit, de diensten van Broodje Apart en proeven van de wijn- en whiskey’s van Drankenhandel van Boxmeer. Een bijzonder geslaagde avond en een geweldige start van het nieuwe jaar!

  Eerste interactieve bijeenkomst
  Afgelopen vrijdag 25 januari om 08.00 uur kwamen 14 ondernemers bij elkaar om de eerste interactieve ondernemersbijeenkomst van het POM bij te wonen met als thema; Hoe kom ik aan goed personeel?
  Onder leiding van drs. Marcel van der Loo werd gekozen voor een andere insteek. Het gaat er niet alleen om dat je alles uit de kast trekt om goed personeel te werven, maar vooral ook hoe je omgaat met je huidige medewerkers? Hierdoor kun je een groot verloop voorkomen en maak je je bedrijf aantrekkelijk voor nieuwe medewerkers. Aan de hand van diverse vragen en discussie-thema’s, puttend uit de eigen ervaringen van de ondernemers, werd er uitgebreid gediscussieerd en kennis gedeeld.
  Dergelijke kleinschalige en interactieve bijeenkomsten zullen voortaan maandelijks worden georganiseerd
  en komen voort uit de wens van de leden om meer met elkaar in groepsverband over bepaalde thema’s te sparren, kennis uit te wisselen en te netwerken.
  De eerstvolgende heeft als onderwerp Bedrijfsopvolging en zal worden gehouden op vrijdag 22 februari 2019 van 08.00 uur – 10.00 uur. Aanmelden kan via secretariaat@pom.nl

  Collectieve inkoop van energie via het POM
  Via het POM kunt u profiteren van verschillende diensten waaronder een collectieve energie-inkoop. Deze collectieve inkoop van onder andere elektriciteit en gas is opgezet om de bedrijven uit de Meierijstad gezamenlijk te laten profiteren van scherpte tarieven en volledige ontzorging. Inmiddels zijn ruim 150 bedrijven aangesloten bij dit collectief.
  Sinds 1 januari 2019 wordt de collectieve inkoop verzorgt door Scholt Energy Control. Zij hanteren een onderscheidende werkwijze van energie-inkoop en bieden daarnaast een uitgebreid pakket van aanvullende diensten om de deelnemers in het collectief zo optimaal mogelijk van dienst te kunnen zijn. Binnenkort ontvangt u meer informatie over deze collectieve energie-inkoop van het POM en hoe u hiervan kunt profiteren.
  Mocht u nu al interesse hebben in de mogelijkheden van de collectieve energie inkoop. Dan kunt u contact opnemen met Michiel van der Steen van Scholt Energy Control, michiel.van.der.steen@scholt.nl / 06-57911374 of met Jos van Asten van POM, jos@pom.nl / 06-13447023

  Bereikbaarheid en mobiliteit
  Meierijstad bereikbaar houden
  De gemeente en het POM werken samen om Meierijstad bereikbaar te houden. Dit uit zich o.a. in infrastructuur (o.a. verbreding van de N279 Veghel – Den Bosch, verbetering doorstroming N279 Veghel – Asten, onderzoek naar verbetering van de doorstroming op de A50, realisatie bedrijventerreinontsluiting Keldonk-Doornhoek en onderzoek naar een nieuwe bedrijventerreinontsluiting aansluitend op bedrijventerrein De Dubbelen), maar de komende jaren zullen we ook meer en meer moeten inzetten op verbetering van de mobiliteit: hoe kunnen we verkeersstromen anders of op een ander tijdstip organiseren, zodat de bereikbaarheid van Meierijstad voor werkgevers, werknemers en inwoners wordt verbeterd. Het gaat hierbij om gedragsverandering en als voorbeelden van mogelijkheden kan gedacht worden aan het stimuleren van fietsgebruik, voor- en natransport aansluitend op het Openbaar Vervoer, carpoolen, elektrische deelauto’s, het delen van faciliteiten als parkeerplaatsen tussen bedrijven, etc.
  Marjolein Brandt van het Brabants Mobiliteitsnetwerk (BMN) heeft reeds contact met 20-25 werkgevers in de gemeente om op bedrijfsniveau – kosteloos – de kansen, wensen en behoeften op het gebied van mobiliteit te inventariseren. Dit op basis van eerste gesprek met een vertegenwoordiger van uw directie en/of HR. Een mogelijkheid is bijvoorbeeld om een enquête onder werknemers uit te zetten om hun mobiliteitsbehoeften in beeld te brengen. De voordelen die ondernemers en hun medewerkers ervaren als gevolg van andere vormen van mobiliteit, zijn o.a. minder file- en parkeerproblemen, verbeterde bereikbaarheid, fittere werknemers, minder ziekteverzuim en een verbeterd imago van het bedrijf. Voor een afspraak met Marjolein Brandt kan contact met haar worden opgenomen via m.brandt@xtnt.nl of 06-21868845.
  Naast de inventarisaties op bedrijfsniveau gaan we op uitvoerend niveau ook de opgehaalde kennis delen en partijen bij elkaar brengen in zgn. ‘communities’.
  Echte oplossingen creëren we met name door samen te werken en te delen.

  Duurzaam inzetbare medewerkers
  Duurzaam inzetbare medewerkers zijn essentieel voor jouw bedrijf. Maar hoe geef je dat concreet handen en voeten? En hoe zorg je ervoor dat er draagvlak is onder medewerkers en ze er ook écht iets aan hebben?
  AgriFood Capital Werkt en VNO-NCW Brabant Zeeland bieden diverse oplossingen aan voor duurzaam inzetbare medewerkers en stelt deze gratis ter beschikking aan alle ondernemers in de regio. Zo hebben we een digitale scan gemaakt rond duurzame inzetbaarheid: je vult de scan voor je organisatie in, vervolgens ontvang je een persoonlijk bedrijfsrapport, word je vergeleken met andere bedrijven uit de regio, krijg je praktische voorbeelden en oplossingen aangereikt en leer je hoe je draagvlak krijgt onder je collega’s. Zie ter inspiratie deze video: https://youtu.be/3s95PTlDvgk.
  Daarnaast bieden we ook subsidiemogelijkheden om – bijvoorbeeld door middel van workshops – draagvlak te creëren om binnen / met de organisatie, het management en werknemers aan de slag te gaan met duurzame inzetbaarheid.
  Wanneer en waar?
  We bieden deze informatie aan tijdens een 3-tal ontbijtbijeenkomsten in de regio: bijeenkomsten vol met praktische tips en concrete handvatten. Schrijf je snel in, want vol is vol!
  • 8 februari van 8:00 – 10:00 uur, VION Food Group, Boseind 15, Boxtel – Aanmelden 8-2
  • 14 februari van 8:00 – 10:00 uur, DRT Vloeren, Randmeer 6, Oss – Aanmelden 14-2
  • 15 februari van 8:00 – 10:00 uur, VTS Transport & Logistics, Ir. Wagterstraat 8, Boxmeer – Aanmelden 15-2
  Deelname is bedoeld voor HR-functionarissen van organisaties uit de regio Noordoost-Brabant en is kosteloos.
  Voor meer informatie kun je contact opnemen met Gerbert Wubs, regiomanager VNO-NCW Oost, wubs@vnoncwbrabantzeeland.nl of 06-53795449.

  Erfgoedvisie Meierijstad
  Meierijstad is bezig met het opstellen van haar Erfgoedvisie. In deze Erfgoedvisie geven we aan hoe we de komende jaren met het erfgoed in onze gemeente willen omgaan. Dinsdag 5 februari organiseert gemeente Meierijstad een startbijeenkomst voor deze Erfgoedvisie.
  Erfgoed is belangrijk voor ons historisch besef en onze gezamenlijke identiteit. Maar erfgoed biedt meer. Erfgoed kan de lokale economie stimuleren, de leefbaarheid vergroten, het imago versterken, ons te onderscheiden en de binding van mensen met de eigen plaats bevorderen. Kortom, erfgoed voegt waarde toe en biedt kansen.
  Erfgoed is van iedereen. Daarom nodigt gemeente Meierijstad voor de bijeenkomst een brede afspiegeling van de samenleving uit. Iedereen mag meedenken over de doelstellingen en ambities voor ons erfgoed. Tijdens de bijeenkomst wil gemeente Meierijstad te weten komen hoe u over erfgoed denkt en hoe we samen het erfgoed van Meierijstad kunnen behouden, ontwikkelen en beleefbaar maken. De opgehaalde informatie wordt vertaald naar ambities en doelstellingen voor in de Erfgoedvisie.
  Deze avond vindt plaats op dinsdag 5 februari van 19.00 uur tot 21.30 uur in het bestuurlijk centrum in Sint-Oedenrode, Burgemeester Wernerplein 1, 5492 GG Sint-Oedenrode. Meer informatie, kijk op de website van de gemeente Meierijstad. Graag verzoeken wij u om vooraf aan te melden via KPeeters@Meierijstad.nl

   

  Wil je de nieuwsbrief ook op een ander mailadres ontvangen? Bel of mail ons!
  Ook voor andere wijzigingen kan je contact opnemen op 0413-354120 of via secretariaat@pom.nl