POM-nieuwsbulletin 2019.4

De 4e (drie-wekelijkse) berichtenbulletin van POM, met deze keer:

 • Bereikbaarheid van Meierijstad 
 • Kickoff Startersnetwerk Meierijstad
 • Energietransitie
 • Paaspop Business Event
 • Interactieve Ondernemersbijeenkomst

  Bereikbaarheid van Meierijstad
  Ontwikkelingen met betrekking tot de bereikbaarheid van Meierijstad, van groot belang voor bedrijven, werknemers én inwoners.

  • Bereikbaarheidspropositie
   De afgelopen periode hebben de gemeente en het POM gezamenlijk een bereikbaarheidspropositie opgesteld met als doel om het belang van de bereikbaarheid en toekomstige oplossingen inzichtelijk te maken, gericht op
   • mobiliteit – anders / op andere momenten reizen
   • infrastructuur – o.a. de A50, de N279 en bedrijventerreinontsluitingen

            Deze bereikbaarheidspropositie wordt tijdens HET Brabantse bereikbaarheidsdebat overhandigd aan vertegenwoordigers van 7 politieke fracties als input voor toekomstige investeringen en mee te geven aan de fracties die na de verkiezingen van Provinciale Staten, op 20 maart, de coalitie vormen.

  • HET Brabantse Bereikbaarheidsdebat wordt op donderdag 14 maart a.s. georganiseerd door het POM samen met evofenedex. De politieke fracties gaan met elkaar in debat over o.a. de bereikbaarheid van Meierijstad, stedelijke distributie en het belang van bereikbaarheid. Dit debat vindt plaats in de Jumbo-hal en vangt aan om 19.00 uur.
  • Reizigersonderzoek N279 Veghel-Asten
   Vooruitlopend op de werkzaamheden aan de N279 wil de provincie aan de slag met slimme mobiliteitsoplossingen. Daarvoor vragen ze de input van personen die regelmatig gebruik maken van deze weg. Input kan geleverd worden door het invullen van deze enquête
  • Bedrijventerreinontsluitingsweg Keldonk-Doornhoek
   Om aanvullend op de werkzaamheden aan de N279 Veghel-Asten de bedrijventerreinenontsluiting te kunnen verbeteren, wordt vanaf de afslag bij Keldonk een nieuwe verbindingsweg gerealiseerd. De planologische voorbereidingen hiervoor zijn gestart en weergegeven in de Notitie Reikwijdte- en Detailniveau (NRD). De NRD ligt tot 3 april ter inzage. Klik hier voor meer informatie.
  • Actuele nieuwberichten vanuit de provincie:

      
         
  Bent of kent u een startende ondernemer? Kom dan 20 maart naar het Startersnetwerk
  Om startende ondernemers op weg te helpen en het totale ondernemerschap in Meierijstad te versterken, hebben de Rabobank, gemeente en het POM het initiatief genomen om het Startersnetwerk Meierijstad op te zetten. Op woensdag 20 maart om 08.00 uur vindt de kickoff hiervan plaats bij de Afzakkerij op de Noordkade in Veghel. Onlangs gestarte ondernemers of mensen die overwegen om een bedrijf te starten kunnen zich tot 16 maart a.s. voor dit evenement aanmelden via starters@pom.nl

  Energietransitie 
  Brabant geeft energie
  1 maart is er een subsidieregeling open gegaan voor initiatieven die bijdragen aan de energietransitie. Om in aanmerking te komen voor subsidie moeten projecten voldoen aan de volgende criteria:

  • innovatief
  • zichtbaar zijn
  • enthousiasmerend voor Brabanders  
  • meerdere partijen bij betrokken zijn
  • actief de lessen delen
  • zelf ook bijdragen aan het project
  • een blijvend effect hebben

  Bijdrage is maximaal 50%, tot een maximum van 125.000 euro. Zowel privaat- als publiekrechtelijke personen kunnen aanvragen.
  De regeling is maar heel kort open; tot 28 maart a.s.

  Mocht u zich nog in de oriënterende fase bevinden of aan de slag willen met energiebesparing
  of -opwekking, dan kunt u contact opnemen met EROM (Energieke Regio Ondernemend Meierijstad). Zij kunnen u hierbij ondersteunen. Stefanie Claessens, regio-coördinator EROM,
  06 81 22 39 20 of
  energiekeregio@pom.nl

    

  Paaspop Business Event
  Dit jaar organiseert Paaspop voor het eerst het Paaspop Business Event op donderdag 18 april 2019 vanaf 17.00 uur! Tijdens dit event:

  • Ontmoet uw collega-ondernemers uit het vertrouwde netwerk, maar ook collega-ondernemers uit o.a. Oss, ’s-Hertogenbosch en Eindhoven die hun netwerk willen vergroten.
  • Het Paaspop Business Event bestaat uit een Business Meeting, gericht op kennismaking en interactie, van 17.00 tot 20.00 uur voor ondernemers. En een Business Festival, een uniek feest aan de vooravond van Paaspop, van 20.00 tot 0.00 uur voor ondernemers met medewerkers en/of relaties.

  Voor meer informatie en het bestellen van kaarten; zie www.paaspopbusinessevent.nl


  Interactieve Ondernemersbijeenkomst 
  Ook tweede interactieve Ondernemersbijeenkomst een succes!  
  Bedrijfsopvolging was deze keer het thema. Veel geïnteresseerden hebben deze ochtend elkaar beter leren kennen en zijn met nieuwe kennis over hun eigen toekomst naar huis gegaan.

  Op boeiende en deskundige wijze werden diverse fases en stappen, waar ondernemers mee te maken krijgen, doorlopen.

  Of het nu gaat om verkoop, aankoop, opvolging of andere vormen van veranderingen in het eigenaarschap van een onderneming. Ook was er veel ruimte voor eigen inbreng waarbij praktijkvoorbeelden werden door Albert Dominicus (Adagium) voorgelegd en met elkaar besproken.

  “Ik vond het een waardevolle presentatie en bijeenkomst, met als pluspunt de laagdrempeligheid.”

  Mocht u ook deel willen nemen aan een maandelijks georganiseerde interactieve ondernemersbijeenkomst -van 08.00 uur tot 10.00 uur- van het POM. U kunt zich voor de eerstvolgende bijeenkomsten aanmelden via secretariaat@pom.nl
  • 29 maart De aanschaf van zonnepanelen!
  • 10 mei Hoe bereik ik mijn toekomstige werknemer?
  • 14 juni ISDN stopt! Wat nu?
  • 28 juni Hoe bereik ik mijn klant? Marketing in al zijn facetten!

   

  Wil je de nieuwsbrief ook op een ander mailadres ontvangen? Bel of mail ons!
  Ook voor andere wijzigingen kan je contact opnemen op 0413-354120 of via secretariaat@pom.nl